ABONNEMENTSPLANNEN

STANDAARD MAANDELIJKSE ABONNEMENTEN

Bij een standaard maandelijks abonnement wordt uw creditcard maandelijks aangerekend en begint de service zodra uw eerste betaling is verwerkt. Uw abonnement loopt verder zonder melding van verlenging tot u opzegt. Na elke succesvolle betaling wordt uw licentie automatisch met een maand verlengd. Uw betaling is niet-restitueerbaar en uw service loopt verder tot het einde van de facturatieperiode van die maand. Omdat er geen contract van 12 maanden is, kan het maandelijkse tarief wijzigen. Elke wijziging in het maandelijkse tarief wordt u gemeld met de optie om het abonnement in overeenstemming met deze voorwaarden op te zeggen. U kunt op elk ogenblik opzeggen door naar de pagina Manage Account (Accountbeheer) te gaan of door contact op te nemen met de klantendienst in uw regio.

Zodra u de betalingsgegevens hebt ingevoerd en de betaling is verwerkt, hebt u onmiddellijk toegang tot uw software. Klik aan het einde van uw aankoop op de knop Download Software. U krijgt dan de pagina te zien waar u de software kunt downloaden.

U kunt op elk ogenblik een standaard maandelijks abonnement opzeggen. Merk op dat er GEEN TERUGBETALINGEN zijn. Uw software blijft de hele rest van de maand werken. Zodra u opzegt, worden geen bedragen meer in rekening gebracht op uw creditcard.

U kunt een opgezegd abonnement of één met betalingsstoring niet opnieuw starten. U kunt echter op elk ogenblik een nieuw abonnement nemen door u aan te melden op uw SAi Cloud-account en te klikken op Manage Subscriptions (Abonnementenbeheer).

Er zijn GEEN TERUGBETALINGEN. ALLE AANKOPEN ZIJN DEFINITIEF.

Als uw bank of creditcardmaatschappij of u als klant het initiatief neemt tot een geschil, terugboeking of terugbetaling, en u niet eerst contact met SAi hebt opgenomen voor een oplossing, dan kan uw licentie permanent worden opgezegd en wordt uw software definitief ongeldig.

KORTING OP MAANDELIJKSE ABONNEMENTEN MET EEN BINDENDE TERMIJN VAN 12 MAANDEN

Wanneer u zich inschrijft voor een abonnement met een bindende termijn van 12 maanden, dan wordt u creditcard maandelijks aangerekend gedurende 12 maanden. Voordat de bindende termijn van 12 maanden afloopt, wordt u er via e-mail aan herinnerd dat uw abonnement met nog eens 12 maanden zal worden verlengd. Als u voor het einde van de bindende termijn van 12 maanden opzegt, dan moet u $ 50,00 opzeggingskosten betalen (die worden u via de bij ons gemelde creditcard aangerekend). De service start zodra uw eerste betaling is verwerkt. Er wordt u het tarief aangerekend dat bij aankoop vermeld is, plus toepasselijke maandelijkse taksen zolang uw contract duurt. Uw contract wordt automatisch verlengd op uw jaarlijkse verlengingsdatum totdat u opzegt. De verlengingstarieven kunnen worden gewijzigd, maar elke wijziging in uw tarief wordt u gemeld met de optie om het abonnement in overeenstemming met deze voorwaarden op te zeggen.

Als u uw abonnement met nog eens 12 maanden wilt verlengen, hoeft u niets te doen. Zonder opzegging van de automatische verlenging wordt uw abonnement automatische met nogmaals 12 maanden verlengd tegen de kortingsprijs.

Er zijn GEEN TERUGBETALINGEN. ALLE AANKOPEN ZIJN DEFINITIEF.

Als uw bank of creditcardmaatschappij of u als klant het initiatief neemt tot een geschil, terugboeking of terugbetaling, en u niet eerst contact met SAi hebt opgenomen voor een oplossing, dan kan uw licentie permanent worden opgezegd en wordt uw software definitief ongeldig.

VOORAFBETAALDE JAARLIJKSE ABONNEMENTEN

De service start zodra uw betaling is verwerkt. Er wordt u het jaarlijkse tarief als ronde som aangerekend dat bij aankoop vermeld is, plus toepasselijke taksen. Uw contract wordt automatisch verlengd op uw jaarlijkse verlengingsdatum totdat u opzegt. De verlengingstarieven kunnen worden gewijzigd, maar elke wijziging in uw tarief wordt u gemeld met de optie om het abonnement in overeenstemming met deze voorwaarden op te zeggen. Als u opzegt, dan is uw betaling niet-restitueerbaar en blijft uw service lopen tot het einde van de overeengekomen termijn.

Bij een jaarlijks abonnement wordt jaarlijks het volledige bedrag van dat jaarlijkse abonnement aan uw creditcard aangerekend. Op het einde van het jaar wordt uw creditcard opnieuw gedebiteerd en wordt het abonnement met een nieuw jaar verlengd. Dit proces wordt elk jaar automatisch herhaald tot u uw abonnement opzegt.

Om een jaarlijks abonnement op te zeggen, klikt u op Manage Subscriptions (Abonnementenbeheer) en kiest u Cancel Subscription (Abonnement opzeggen). U kunt een jaarlijks abonnement op elk ogenblik van het jaar opzeggen. Het abonnement blijft lopen gedurende de rest van het jaar waarvoor u al hebt betaald.

Er zijn GEEN TERUGBETALINGEN. ALLE AANKOPEN ZIJN DEFINITIEF.

Als uw bank of creditcardmaatschappij of u als klant het initiatief neemt tot een geschil, terugboeking of terugbetaling, en u niet eerst contact met SAi hebt opgenomen voor een oplossing, dan kan uw licentie permanent worden opgezegd en wordt uw software definitief ongeldig.

PRIJZEN

SAi behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. U wordt vóór de volgende facturatiecyclus van prijswijzigingen op de hoogte gesteld zodat u de gelegenheid hebt om desgewenst het abonnement op te zeggen.

PRIVACYVERKLARING

Wereldwijd internetprivacybeleid van SAi

Het beleid van SA International Inc. ('SAi') bestaat erin alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten na te leven. We verwijzen in dit document naar SAi als 'we', 'ons' en/of 'onze'. Deze verbintenis weerspiegelt de waarde die we hechten aan het vertrouwen van onze klanten, zakelijke partners, werknemers en anderen die hun persoonsgegevens en verzamelde niet-persoonsgegevens met ons delen.

Ons wereldwijd internetprivacybeleid van SAi en onze privacypraktijken (het 'Beleid') beschrijven hoe we uw privacy beschermen wanneer we persoonsgegevens verzamelen op onze websites: www.thinksai.com, www.SignPrintGuild.org en www.saicloud.com en hoe we uw verzamelde niet-persoonsgegevens gebruiken.

Zoals gebruikt in het Beleid, verwijst de term 'persoonsgegevens' naar informatie die u persoonlijk identificeert. De term 'verzamelde niet-persoonsgegevens' verwijst naar elke andere informatie die u verstrekt en die bijvoorbeeld en zonder beperking handelt over de werking van onze software en de hoeveelheid verbruiksartikelen die tijdens het zakendoen wordt gebruikt, zoals papier en benodigdheden.

Het beleid is in het algemeen van toepassing op alle websites die door ons of in onze naam worden beheerd en omvat onze wereldwijde bedrijfseenheden. Voor vragen of klachten over ons privacybeleid of onze privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen via privacy@ThinkSAi.com.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van een van onze websites en/of door ons persoonsgegevens of verzamelde niet-persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaring van uw persoonsgegevens volgens dit Beleid en volgens de toepasselijke nationale wetten. U stemt eveneens in met het gebruik van uw verzamelde niet-persoonsgegevens op elke manier die wij gepast achten.

Als u niet instemt met de verzameling, het gebruik en de openbaring van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Beleid en zoals gereguleerd door toepasselijke nationale wetten, en/of ons gebruik van verzamelde niet-persoonsgegevens, bezoek dan onze websites niet. U kunt desgewenst ook contact met ons opnemen via het 'Contact Us'-formulier.

Beperkingen op de verzameling, het gebruik en de openbaring van persoonsgegevens

Voor zover als vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we telkens als we persoonsgegevens op onze website verzamelen: u tijdig en gepast over de gegevenspraktijken inlichten; uw persoonsgegevens alleen met uw uitdrukkelijke of impliciete toestemming verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen, afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonsgegevens, wettelijke vereisten en andere factoren; uw persoonsgegevens verzamelen maar uitsluiten voor specifieke en beperkte doeleinden; in de mate waarin het commercieel praktisch is, verzamelen we alleen relevante en gepaste informatie om te gebruiken voor deze doeleinden waarvoor ze wordt verzameld; uw persoonsgegevens verwerken op een manier die overeenstemt met de doeleinden waarvoor ze origineel zijn verzameld of waartoe u vervolgens hebt ingestemd; uw persoonsgegevens niet gebruiken voor directmarketingdoeleinden zonder u een gelegenheid te geven om u uit te schrijven; en de gepaste maatregelen nemen om te zorgen voor een gepaste bescherming van de persoonsgegevens die openbaar wordt gemaakt aan een derde partij of naar een ander land wordt overgedragen.

Informatie verzameld op onze website en hoe die kan worden gebruikt

Wanneer u een van onze websites bezoekt en gebruikt, zijn er drie manieren waarop we informatie over u verzamelen:

Informatie verzameld op onze website en hoe die gebruikt kan worden Wanneer u een van onze websites bezoekt en gebruikt, zijn er drie manieren waarop we informatie over u verzamelen:

1. Informatie die we krijgen via uw internetbrowser

SAi verzamelt informatie die we automatisch krijgen van uw internetbrowser. Deze informatie bevat doorgaans het IP-adres van uw internetserviceprovider, de naam van uw besturingssysteem (zoals Macintosh® of Windows®) en de naam en versie van uw browser (vb. Internet Explorer® 9 of Firefox17). De informatie die we ontvangen hangt af van de instellingen van uw internetbrowser. Neem contact op met de leverancier van uw browser (vb. Microsoft of Mozilla) als u wilt weten welke informatie uw browser verzendt of hoe u uw instellingen wijzigt.

De informatie die uw browser verstrekt, identificeert u niet persoonlijk. We gebruiken de informatie van uw browser om statistieken op te stellen waarmee we onze sites kunnen verbeteren en ze meer compatibel kunnen maken met de technologie die door al onze internetbezoekers wordt gebruikt.

2. Informatie verzameld door het plaatsen van een 'cookie' op uw computer

SAi kan informatie over u verkrijgen door digitale indicatoren te installeren op de harde schijf van uw computer. Deze digitale indicatoren worden een 'cookie' genoemd.

Al onze websites maken gebruik van 'sessiecookies'. Een sessiecookie wordt gebruikt om een door de computer gegenereerde, unieke identificator op de harde schijf van uw computer te plaatsen wanneer u onze website bezoekt. Een sessiecookie identificeert u niet persoonlijk en vervalt wanneer u uw browser afsluit. We gebruiken sessiecookies om statistische informatie te verzamelen over de manieren waarop bezoekers onze website gebruiken – welke pagina's ze bezoeken, welke links ze volgen en hoe lang ze op elke pagina blijven. We analyseren deze informatie (die 'clickstream-gegevens' wordt genoemd) in een statistische vorm om de interesses en behoeften van onze bezoekers beter te begrijpen zodat we de inhoud en functionaliteit van onze sites kunnen verbeteren.

Enkele van onze websites kunnen gebruikmaken van 'permanente cookies'. Deze cookies vervallen niet wanneer u uw browser afsluit; ze blijven op uw computer tot u ze wist. Door uw computer een unieke identificator toe te wijzen, kunnen we een databank met uw voorkeuren aanmaken en deze databank gebruiken in situaties waarin deze voorkeuren opnieuw moeten worden verzameld, zodat we ze u automatisch kunnen verstrekken, wat u tijd en moeite bespaart. Als u bijvoorbeeld na een aankoop beslist om nog een aankoop te doen, wordt uw verzendadres door ons bewaard en moeten we alleen bevestigen dat het verzendadres correct is.

Als u geen cookies wenst te ontvangen, dan kunt u uw browser instellen om cookies te verwerpen of om u in te lichten wanneer een cookie naar de harde schijf van uw computer wordt gedownload. Hoewel het niet verplicht is om cookies te aanvaarden wanneer u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat u niet alle functies van de site kunt gebruiken als uw browser onze cookies verwerpt.

Het gebruik van cookies door onze partners, filialen, het trackingbedrijf en/of serviceproviders valt onder het Beleid. We hebben toegang tot en/of controle over deze cookies. Onze partners, filialen, het trackingbedrijf en service providers kunnen gebruikmaken van sessie-ID-cookies zodat u gemakkelijker kunt navigeren op onze site, zodat u het winkelmandje kunt gebruiken enz.

Onze websites kunnen socialemediafuncties bevatten, zoals de Facebook Like-knop, en widgets, zoals de Share This-knop, of interactieve mini-programma's die actief zijn op onze sites ('Functies'). Deze Functies kunnen uw IP-adres en welke pagina u bezoekt op onze site bezoekt, verzamelen en kunnen een cookie plaatsen om deze functie correct te laten werken. Socialemediafuncties en -widgets worden ofwel gehost door een derde partij ofwel direct gehost op onze site. Uw interacties met deze Functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

3. Informatie die u willens en wetens verstrekt

We verzamelen de informatie die u willens en wetens verstrekt wanneer u een van onze sites bezoekt. Bijvoorbeeld de informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt om e-mailmeldingen te ontvangen of wanneer u een vragenlijst invult. En wanneer u ons een vraag stelt of een e-mail stuurt met feedback, dan kan die persoonsgegevens bevatten zoals uw naam, e-mailadres en creditcardinformatie.

We gebruiken deze informatie voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres verstrekt wanneer u zich aanmeldt om e-mailmeldingen te ontvangen, dan gebruiken we uw e-mailadres om de door u gevraagde e-mailmeldingen te leveren.

We kunnen de informatie die we op onze websites verzamelen ook gebruiken voor diverse bedrijfsdoeleinden zoals klantendienst, fraudepreventie, marktonderzoek, het verbeteren van onze producten en diensten, en u informatie en aanbiedingen leveren die we voor u interessant achten. We kunnen ook alle persoonlijk identificeerbare informatie verwijderen en de rest gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Op vele van onze websites kunt u kiezen hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. In de meeste gevallen vragen we u om uw keuzes te maken wanneer en op de pagina waarop u uw persoonsgegevens verstrekt.

Wanneer u onze diensten downloadt en gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem en de apparaatidentificatie (of 'UDID'). We vragen nooit naar, hebben nooit toegang tot en tracken nooit locatiegebaseerde informatie van uw mobiele apparaat tijdens het downloaden of gebruik van onze mobiele apps of diensten.

Delen van persoonsgegevens

We verkopen geen op onze websites verzamelde persoonsgegevens aan mailinglijstmakelaars zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We delen uw persoonsgegevens mogelijk met onze andere bedrijfseenheden. Wanneer we dat doen, gebruiken onze andere bedrijfseenheden uw informatie op een manier die overeenstemt met de doeleinden waarvoor ze origineel zijn verzameld (of waarmee u vervolgens hebt ingestemd) en alleen zoals toegelaten volgens het Beleid en eventuele toepasselijke nationale privacy- en gegevensbeschermingswetten.

We delen uw persoonsgegevens mogelijk ook met derde partijen waarop we een beroep doen om diensten voor ons uit te voeren. Deze derde partijen mogen de persoonsgegevens die we met hen delen alleen gebruiken om in onze naam diensten uit te voeren en moeten uw persoonsgegevens als uiterst vertrouwelijk behandelen.

In sommige gevallen delen we uw persoonsgegevens met derde partijen die met ons samenwerken om producten en diensten aan onze klanten te leveren. Wanneer we dit doen, vragen we onze bedrijfspartners om de persoonsgegevens die we met hen delen te gebruiken op een manier die overeenstemt met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld (of waarmee u vervolgens hebt ingestemd) en alleen zoals toegelaten volgens het Beleid en eventuele toepasselijke nationale privacy- en gegevensbeschermingswetten.

In bepaalde, beperkte omstandigheden kunnen we persoonsgegevens delen met of overdragen aan niet-gerelateerde derden. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij (i) op uw verzoek; (ii) om gevolg te geven aan een gerechtelijk bevel of andere wettelijke vereiste; (iii) om een mogelijke misdaad te onderzoeken, zoals identiteitsdiefstal; (iv) in verband met de verkoop, aankoop, fusie, reorganisatie, vereffening of ontbinding van ons of van een van onze bedrijfseenheden; of (v) in soortgelijke omstandigheden. Als dit zich voordoet, dan nemen we de gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. U wordt via e-mail en/of een opvallende melding op onze website op de hoogte gebracht van elke wijziging in eigenaarschap of gebruik van uw persoonsgegevens, evenals van alle keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Op onze websites kunt u keuzes maken over de openbaarmaking en/of overdracht van uw persoonsgegevens. In die gevallen kunnen we u vragen om uw keuzes te maken wanneer en op de pagina waarop u uw persoonsgegevens verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in het algemeen bewaard in onze databanken of in databanken die door ons of onze serviceproviders worden onderhouden.

We wenden redelijke veiligheidsmaatregelen aan om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van Secure Socket Layer (SSL)-technologie om persoonsgegevens via het internet door te sturen. Hoewel we veiligheidsmaatregelen gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking, misbruik of wijziging, wat het geval is met alle met het internet verbonden computernetwerken, bieden we geen garanties voor de veiligheid van de via het internet verstrekt informatie en zijn we niet verantwoordelijk voor inbreuken op de veiligheid buiten onze controle.

Links naar websites van derden

Onze websites kunnen links naar websites van derden bevatten (d.w.z. sites die niet door ons worden beheerd). Deze links worden als een dienst aangeboden en houden geen enkele goedkeuring in van de activiteiten of inhoud van deze sites. De aanwezigheid van een link wijst evenmin op een connectie tussen ons en de operatoren ervan. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud, het beveiligingsbeleid, het privacybeleid of het beheer. We vragen u met aandrang om het privacybeleid op die websites van derden te lezen voordat u op de link naar de website van de derde klikt of persoonsgegevens op die website verstrekt.

Getuigenissen/opmerkingen/besprekingen van klanten

We kunnen op onze website getuigenissen, opmerkingen en/of besprekingen van klanten plaatsen die persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten. We vragen de klant niet om zijn toestemming om zijn naam of andere persoonsgegevens te plaatsen voordat een getuigenis, opmerking en/of bespreking wordt geplaatst. Neem contact met ons op via privacy@ThinkSAi.com om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Toegang tot persoonsgegevens

U kunt de persoonsgegevens die u via een van onze websites verstrekt herzien, wissen, corrigeren en/of bijwerken door https://store.thinksai.com/My_Account313.asp te bezoeken of door ons te schrijven via SAi, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 5296 Commerce Drive, Murray, UT 84107, United States. We beantwoorden u binnen de dertig (30) dagen.

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren de via onze websites verzamelde persoonsgegevens zo lang uw account actief is of zo lang als nodig om door u gevraagde diensten, producten en informatie te leveren of zoals toegestaan door toepasselijke nationale wetten, wat ook de kortste periode is. Als u uw account wilt opzeggen of wilt vragen dat we uw persoonsgegevens niet langer gebruiken om u diensten te leveren, neem dan contact met ons op door hier te klikken.

Keuze/Afmelden

U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketinge-mails niet langer te ontvangen door de uitschrijfinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen via privacy@ThinkSAi.com.

Vragen over dit Beleid of over onze privacyverklaringen

Als u vragen hebt over dit Beleid en/of een toepasselijke nationale wet of ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@ThinkSAi.com of schrijf ons via SAi, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 5296 Commerce Drive, Murray, UT 84107, United States.

Wijzigingen aan dit Beleid en onze privacyverklaringen

We kunnen dit Beleid bijwerken om wijzigingen in onze informatie- en privacypraktijken weer te geven. Als we wijzigen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, dan melden we u dit via e-mail op het adres dat in uw account staat of via een melding op onze website, en we doen dit voordat de wijziging van kracht wordt. Wij moedigen u aan deze pagina af en toe opnieuw te raadplegen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Van kracht op 8 januari 2013