אתר זה נסרק באופן קבוע עבור פגיעויות. כל התשלומים והמידע הפרטי מאומתים כמאובטחים על ידי VeriSign‏ (VeriSign Secured) וכל המידע המועבר מוצפן.

SAi אינה מאחסנת פרטי כרטיסי אשראי. באפשרותכם ליצור מספר פרופילי תשלום. פרטי כרטיס האשראי אינם באמת נשמרים בפרופילים, את מקומם מחליפים אסימונים שבאמצעותם ניתן לקרוא למידע אודות כרטיס האשראי המאוחסן במוסדות הפיננסיים.

SAi מכבדת כרטיסי ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ותשלום באמצעות Paypal. בחלק מהמדינות (כגון ארה"ב) ניתן להשתמש בכרטיס חיוב כל עוד מודפס עליו סמל של כרטיס אשראי שהחברה מכבדת. לעדכון פרטי התשלום שלכם, לחצו על 'ניהול פרופילי תשלום' בב-"דשבורד של ניהול מנויים".